romania
The Romanian premiere of
În vizită la domnul
Green took place on
November 11, 2014 in
Bucharest, where it is still
running.  A production of
Teatrul Evreiesc de Stat, it
stars Virgil Ogăşanu as Mr.
Green, and Tudor Istodor
as Ross, in a production
directed by Erwin
Şimşensohn, with original
music by A. G. Weinberger,
set design by Irina Moscu
and a translation by Eliza
Şimşensohn.  Author Jeff
Baron was at the opening,
a guest of the U.S.
Embassy.
"Nu vreau să vă divulg mai multe despre poveste, pentru că nu
vreau să vă stric bucuria vizionării acestei piese, însă vă mai spun
că este un spectacol la care veţi râde, dar vă veţi întrista
deopotrivă. Vă veţi implica emoţional, pentru că sigur veţi
empatiza cu unul sau celălalt dintre personaje şi veţi avea propria
părere despre subiectele discutate pe scenă. Finalul este
emoţionant şi neaşteptat, aşa cum este şi evoluţia spectaculoasă a
celor două personaje care până la urmă fuzionează într-o reacţie
aproape chimică pe scenă"

"I don't want to divulge more about the story, because I don't
want to spoil the joy of watching this piece.  But you may say it's a
show that will make you will laugh and cry alike. You'll get
involved emotionally, because surely you empathize with one or
the other of the characters and you will have your own opinion
about the topics discussed on stage. The finale is exciting and
unexpected, like the spectacular evolution of the two characters
who eventually come together in an almost chemical reaction on
stage."
O lumină în bezna unei lumi confuze

"Într-un decor extrem de cochet, domnul Green
și tânărul Ross ne-au purtat într-un carusel al
emoțiilor, de la începutul piesei și până la lăsarea
cortinei. Este posibil să nu-i fi cunoscut pe acești
doi oameni, dar cu siguranță este imposibil să nu
fi cunoscut pe cineva asemeni lor. Piesă
revelatorie cu aproape fiecare cuvânt rostit, te
trezește, te agită, te amuză, te irită și te poartă
pe căi nebănuite."


A Light in the Darkness in a Confused World

"In an extremely stylish decor, Mr. Green and
young Ross took us a carousel of emotions, from
the beginning of the play until the curtain fell.  
You may not have met these two people, but
surely it is impossible not to have met someone
like them.  A revealing piece that with almost
every word spoken, wakes you, shakes you,
amuses you,  and irritates you in unexpected
ways."
Erwin Şimşensohn, Tudor Istodor, Virgil Ogăşanu, Jeff Baron, Irina Moscu,
A.G.Weinberger
Tudor Istodor, Jeff Baron, Virgil Ogăşanu